REGULATORY PRESS RELEASES

Regulatory press releases are in Swedish. 

CTT Systems AB (publ.) Årsredovisning 2020

Rapporten finns att hämta på www.ctt.se i menyn under ”Investors – Annual reports”:https://www.ctt.se/investors/annual-reports/ För ytterligare information: Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil.

Read More