REGULATORY PRESS RELEASES

Regulatory press releases are in Swedish. 

Uppdatering av hur CTT Systems påverkas av COVID-19 – drar tillbaka guidningen för helåret 2020, återkallar förslag om extrautdelning

CTT SYSTEMS AB (CTT), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, meddelar att man som följd av osäkra marknadsutsikter i spåren av COVID-19 pandemin drar tillbaka guidningen för helåret 2020 och att styrelsen inte kommer föreslå den kommunicerade extrautdelningen till aktieägarna om 2,70 kr per aktie. Nuvarande stilleståndsituation hos flygbolag kommer att leda till negativ finansiell påverkan på CTT från andra kvartalet. En utdragen kris i flygbranschen får signifikant påverkan på bolagets verksamhet och finansiella ställning. Kvartalsprognosen för det första kvartalet 2020 ligger fast.

Read More