REGULATORY PRESS RELEASES

Regulatory press releases are in Swedish. 

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport fjärde kvartalet 2020 / Bokslutskommuniké 2020

fjärde kvartalet 2020 · Nettoomsättningen minskade med 58 % till 34,9 MSEK (84,0) - i jämförbara valutor, en minskning med 54 % · Rörelseresultat (EBIT) minskade till -0,6 MSEK (24,2) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till -2 % (29) · Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (19,4) · Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (1,55)…

Läs mer

VD Torbjörn Johansson avser att gå i pension den 1 april 2022

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att bolagets VD, Torbjörn Johansson, idag meddelat styrelsen att han avser gå i pension den 1 april 2022. Styrelsen kommer senare i år starta rekryteringen av en ny VD. Torbjörn Johansson, som nästa år fyller 64 år, började på…

Läs mer

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport tredje kvartalet 2020

tredje kvartalet 2020 · Nettoomsättningen minskade med 54 % till 38,3 MSEK (83,4) - i jämförbara valutor, en minskning med 52 % · Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,4 MSEK (38,8) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (47) · Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (29,0) · Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK…

Läs mer

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i CTT Systems AB

I enlighet med gällande ordning för valberedningen har styrelsens ordförande, Tomas Torlöf, bildat ny valberedning inför årsstämman 2021 bestående av följande:  Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc. Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder  Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB Tomas Torlöf, utsedd av Trulscom Förvaltning AB Valberedningen har vid konstituerande möte den…

Läs mer

CTT pausar A320 OEM-projektet eftersom Airbus avbryter utvecklingen av fuktregleringssystemet - DAGS - till A321XLR

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv reglering och styrning av luftfuktigheten i flygplan, meddelar att man pausar utvecklingen av antikondensationsprodukter för fabriksmontering i Airbus A320-familjen. Detta sedan Airbus meddelat att man tagit bort DAGS som så kallad ”options baseline” på A321XLR. Beslutet följer att man avser ha endast passiva system mot…

Läs mer

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport andra kvartalet 2020

andra kvartalet 2020 · Nettoomsättningen minskade med 51 % till 50,4 MSEK (101,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 53 % · Nettoomsättningen minskade med 49 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 51 % · Rörelseresultat (EBIT) minskade till 5,9 MSEK (33,4) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen)…

Läs mer

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 6 maj 2020

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 6 maj 2020 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. I enlighet med vad som meddelats i kallelsen har VD-anförandet spelats in för publicering efter stämman. Anförandet återfinns under följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-agm-2020 (https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jWG18-0004l4-3y&i=57e1b682&c=8AGxq0JcczmOxLrs7RZBoBgUXPJ4OcaSF2vWq9ROxIOKDbKPiS3bW09ac_JaZYHkAkQdLyeznKLs8uOGPHF_DNJHTWHJIO-LJV71wKYH76-hiCmNiLqJKJo-hvltz-k6XQYQT1y2pXMvsAHOFujBGfwiCHlxJaHjCXVLvIpXkXGRRslqb4upiNN4CAHkKWvZJ0-7fne-zkzr2JJv1cS0xJP57MGRG6uOZ0tM1teFAowrMPVCRcu-SFbP-T9Mz9GKZNGu3MOeX6ZWzaqUCA-IFg) Fastställande av räkenskaper…

Läs mer

CTT Systems meddelar styrelsens beslut om reviderat utdelningsförslag – initierar kostnadsbesparingsprogram

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, meddelar styrelsens beslut om reviderat utdelningsförslag. Det nya förslaget är en ordinarie utdelning på 4,05 SEK per aktie istället för 5,40 som angivits i kallelsen till årsstämman. Bolaget avser att initiera kostnadsbesparingsåtgärder i syfte att sänka icke-rörliga kostnader med knappt…

Läs mer

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport första kvartalet 2020

första kvartalet 2020   · Nettoomsättningen minskade med 10 % till 77,2 MSEK (85,6) - i jämförbara valutor, en minskning med 14 % · Nettoomsättningen minskade med 6 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 11 % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 26,7 MSEK (23,2) · Rörelsemarginalen…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 17.00 på Sunlight hotell, Nytorget 7 i Nyköping.

Läs mer