FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Nettoomsättningen ökade med 4 % till 78,2 MSEK (75,0)
         –  I jämförbara valutor, en ökning med 5 %
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 32,6 MSEK (22,6)
  • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 42 % (30)
  • Vinstmarginalen uppgick till 39 % (30)
  • Periodens resultat ökade till 24,5 MSEK (18,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,96 SEK (1,43)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 26,1 MSEK (-3,8)

PROGNOS ANDRA KVARTALET 2024
 
Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2024 bedöms bli mellan 85 och 90 MSEK (79,0).

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN