CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Boeing tar bort avfuktningssystemet Zonal Drying™ på Boeing 787. Det är en följd av Boeings beslut att upphöra med att ha Moisture Control System (”MCS”) som standard på Boeing 787. Beslutet får finansiellt genomslag på CTT mot slutet av 2019.

När beslutet träder i kraft sjunker inte enbart, allt annat lika, CTTs leveransvärde till nyproducerade 787-flygplan, utan även tillhörande IP-leveranser och eftermarknadsintäkter. Under 2017 och första halvan av 2018, utgjorde dessa poster sammantaget 15 – 20 procent av CTTs totala nettoomsättning.

Beslutet att ta bort MCS är konsekvent med andra Boeing-flygplan som har recirkulationsfläktar i crown area.

CTT kvarstår som leverantör till Boeing 787 av luftfuktare till cockpit och besättningarnas vilomoduler.

”Det här är givetvis oönskat för CTT, men avfuktningssystemets primära marknad är narrowbody-flygplan”, kommenterar Torbjörn Johansson. ”Vi konstaterar samtidigt tacksamt att våra luftfuktare till cockpit och crew rest på Boeing 787 ofta väljs och är mycket uppskattade av piloter och besättning.”

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing samt är tillval i optionskatalogen på Airbus A350XWB och BFE-tillval på Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 8:30 (CET).