En valberedning inför årsstämman 2016 har utsetts i enlighet med de principer och turordningsregler som beslutades av årsstämman den 13 maj 2015.

Valberedningen inför årsstämman 2016 utgörs av Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB), Nicolas Pinel (B/E Aerospace Inc.) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB).

Valberedningen har utsett Tomas Torlöf till sin ordförande.

De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 26 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman 2016 lägga fram förslag i nedanstående frågor för beslut:

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 mars 2016, till valberedningens ordförande (Tomas Torlöf (tomas@trulscom.se)).

OM CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem – Zonal Drying™ – är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Tomas Torlöf, styrelseordförande, CTT Systems AB +46705943819 tomas@trulscom.se