Vid extra bolagsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 20 november 2018 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. 

På stämman i CTT Systems AB invaldes Steven Buesing som ny ordinarie styrelseledamot. För mer information om den nya ledamoten hänvisas till kallelsematerialet för stämman. Styrelsen har nu följande sammansättning: Tomas Torlöf (ordförande), Annika Dalsvall, Mats Lundin, Per Fyrenius, Björn Lenander och Steven Buesing.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01, E-post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io            

eller

Tomas Torlöf, Styrelseordförande, CTT Systems AB.
Tel. 08-678 40 40, E-post:
tomas@trulscom.se  

Besök även: www.ctt.se

 

Om CTT SYSTEMS  

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing samt är tillval i optionskatalogen på Airbus A350XWB och BFE-tillval på Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan.

Besök även: www.ctt.se 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2018 klockan 19:00 (CET).