Nyköping 12 januari, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, meddelar härmed att Germanwings, som är en del av Lufthansa-gruppen, har beställt två Zonal Drying System för en 12 månaders utvärdering.

Germanwings kommer att installera CTTs anti-kondensationssystem, Zonal Drying™, i två A319 flygplan i syfte att kvantifiera viktbesparingen. Den beräknade viktminskningen av Zonal Drying systemet är 150-200 kg, vilket kraftigt minskar såväl bränsleförbrukning som utsläppen vilket medför en minsking av de operativa rörelsekostnaderna samt kostnadsbesparingar i minskade fel av elektriska komponenter och byte av isoleringen.

“CTT är mycket glada för den här ordern från Germanwings för att utvärdera Zonal Drying Systemets kapacitet att reducera flygplanets strukturkondensation samt förhindra uppbyggnad av fukt/vatten i A319 flygplanet. Vi förväntar oss att uppmäta en viktminskning i storleksordningen 150 till 200 kg genom att torka isoleringen samt en stor minskning av fel på elektriska komponenter och antenner”, kommenterar Peter Landquist, Vice President Sales & Marketing of CTT Systems.

OM CTT SYSTEMS

CTTs Zonal Drying™ är standardutrustning på alla Boeing 787 ”Dreamliner”. CTTs befuktare är standardutrustning på alla Dreamliner utrustade med dedikerade viloutrymmen för besättningen samt finns som tillval för cockpit. Därtill finns CTTs befuktare som option till besättningens viloutrymmen på A380. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är även tillgängliga som optioner på A350XWB.

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre utmattande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2015 kl 14:45 (CET).