CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en beställning av Zonal Drying™ till 25 Airbus A319-flygplan från Eurowings (ett flygbolag i Lufthansa-gruppen). Systemen kommer att efterinstalleras (retrofit) i befintliga A319-flygplan. Leveranser beräknas under fjärde kvartalet 2017. Gällande systemlistpris till 25 A319 vid köp uppgår till drygt 14 MSEK. Systemen kommer att ägas av CTT och hyras ut till Eurowings, vilket medför att ordern kommer att intäktsföras som hyresintäkter över hyresavtalets längd. Eurowings har även en option att köpa loss systemen under hyresperioden.

“Genom att installera detta viktbesparande system kommer vi minska bränsleförbrukningen och sänka koldioxidutsläppen”, kommenterar Ivan Savov, Operational Excellence | Fuel Efficiency på Eurowings. “Vi är nöjda med testresultaten från 12-månadersstudien i en av våra A319. Vi vägde flygplanet och kunde på så vis kvantifiera de positiva effekter som den signifikanta minskningen av ackumulerat kondensvatten medger.”  

“Zonal Drying-systemet är bevisat effektivt och det enda sättet för flygbolag att aktivt förhindra att kondensvatten ackumuleras i flygplanskroppen”, säger Peter Landquist, Vice President Sales & Marketing på CTT Systems. "Den testinstallation som Eurowings utfört bekräftar fördelarna och värdet till flygbolagen. På CTT är vi dessutom glada att Eurowings testresultat bevisar vår metodik att uppskatta mängden kondensvatten i ett flygplan." 

Zonal Drying™ anti-kondensationssystem har följande fördelar:

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTT:s antikondensationssystem – Zonal Drying™ – är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTT:s befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787 och Boeing 777X samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt standard i alla viloutrymmen på Boeing 787. CTT:s kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB och B777X.

Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                       

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-post: peter.landquist@ezkgx.beeweb-red.io         

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 12:15 (CET).