Nyköping 24 augusti, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, offentliggör härmed en beställning av två Zonal Drying System.

“CTT är mycket glada för den här ordern på Zonal Drying Systemet. Vi är glada över att flygbolagen väljer Zonal Drying systemet för att förhindra kondensation och de problem som det skapar, kommenterar Peter Landquist, Vice President Sales & Marketing of CTT Systems.

OM CTT SYSTEMS

CTTs Zonal Drying™ är standardutrustning på alla Boeing 787 ”Dreamliner”. CTTs befuktare är standardutrustning på alla Dreamliner utrustade med dedikerade viloutrymmen för besättningen samt finns som tillval för cockpit. Därtill finns CTTs befuktare som option till besättningens viloutrymmen på A380. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är även tillgängliga som optioner på A350XWB.

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre utmattande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                      

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ezkgx.beeweb-red.io                            

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2015 kl 09:50 (CET).