CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning till 30 Boeing 737-flygplan som fabriksinstalleras av Boeing till en anonym flygbolagskund. Installationerna beräknas starta i september 2016 och slutföras i april 2018.

Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems kommenterar: ”Vi är glada för ännu en order från ett flygbolag som värdesätter fördelarna med att fabriksinstallera Zonal Drying™ anti-kondensationssystemet och bemästra grundorsaken till kondensation redan från dag-ett av flygplanets drift. Härigenom ökar inte planets vikt orsakat av kondensation (vilket ökar bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen) och planet får inte fuktproblem, som exempelvis elfel, som har negativ inverkan rörelsekostnaderna redan efter ett par månaders drift.”

OM CTT SYSTEMS

Zonal Drying™ anti-kondensaton system har följande fördelar:

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem – Zonal Drying™ – är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                        

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ezkgx.beeweb-red.io                              

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 kl 13:10 (CET).