Nyköping 3 februari, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, meddelar idag att man fått en flygbolagsorder på Zonal Drying™ system till sex Boeing 737-800 flygplan.

CTTs anti-kondensationssystem kommer att installeras av Boeing i sex nya Boeing 737-800 flygplan. Vid fabriksinstallation förhindrar flygbolag att driftskostnaderna drastiskt ökar till följd av överskottsvikt i form av kondensvatten, vilket medför att såväl bränsleförbrukning som koldioxid- och kväveutsläpp ökar. Utöver besparingarna från den uteblivna viktökningen uppnår man även andra besparingsfördelar såsom eliminering av fuktrelaterade elfel och en längre användningstid av isolering (blankets).

“Den här ordern är ett bra exempel på ett flygbolag som ser till systemets totala besparingar och inte enbart till bränslebesparingen,” säger Peter Landquist, VP Sales & Marketing CTT Systems AB. “Därtill bekräftar ordern bilden att efterfrågan ökar att montera vårt system direkt på fabriken för att på så vis ha systemets fördelar redan från driftsstarten och förhindra att fuktproblem uppstår”.

OM CTT SYSTEMS

CTTs Zonal Drying™ är standardutrustning på alla Boeing 787 ”Dreamliner”. CTTs befuktare är standardutrustning på alla Dreamliner utrustade med dedikerade viloutrymmen för besättningen samt finns som tillval för cockpit. Därtill finns CTTs befuktare som option till besättningens viloutrymmen på A380. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är även tillgängliga som optioner på A350XWB.

Zonal Drying™ systemet förhindrar kondensation och viktökning tillföljd av ansamlingen av kondensvatten i flygplanets blankets (vilket uppgår till 200-300kg på en B737-800). Vidare förbättrar det driftsförlitligheten och livslängden på blankets samt minskar värdeförstörande rostangrepp på flygplanet.

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre utmattande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2015 kl 14:30 (CET).