Nyköping 20 november 2015, – CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning till ett Boeing Business Jet 787 VIP-flygplan. Befuktningssystemet skall installeras under hösten 2016. Med denna order inkluderad har CTT fått totalt 81 beställningar till Airbus/Boeing VIP flygplan.

”Detta är vår tredje order till ett Boeing BBJ 787 VIP-flygplan och den elfte Cair™ VIP-flygplansbeställningen bara under det senaste året! Det utgör en god bekräftelse på vår starka marknadsposition i VIP-segmentet och demonstrerar en växande efterfrågan på bättre luft och välmående ombord/i luften. Torr luft accepteras inte längre som en oönskad, negativ bieffekt i VIP-flygplan”, kommenterar Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems.

Cair™ minskar hälsoriskerna och reducerar belastningen/påfrestningen på kroppen orsakad av den extremt torra kabinluften vid långdistansflygning. Genom att befukta kabinluften kan luftfuktigheten hållas kvar på nivåer som finns på marken och som människokroppen anpassat sig till. Härigenom utsätts inte kroppens organ och slemhinnor för en exceptionellt snabb uttorkning som annars är fallet vid långdistansflygning. En normaliserad (läs: höjd) luftfuktighet ombord medför att typiska uttorkningssymptom, som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning och jetlag minskar samt att risken för spridning av virussjukdomar sjunker. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen upplevs mindre uttröttande. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridningen av partiklar i kabinen minskar. Cair™ systemet består av kabinbefuktare och CTTs Zonal Drying™ system som förhindrar kondensation och uppbyggnad av fukt/vatten/is i flygplanet och vilket kan leda till regn i kabinen.

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem – Zonal Drying™ – är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                       

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ezkgx.beeweb-red.io                              

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 kl 13:00 (CET).