CTT Systems AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på Nasdaq OMX.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas omgående.

CTT SYSTEMS har också valt Remium Relations AB’s plattform www.introduce.se som kompletterande verktyg och hjälpmedel för investerare och andra intressenter att erhålla strukturerad information om bolaget och dess finansiella ställning.