TREDJE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 62 % till 65,3 MSEK (40,2)
       –  I jämförbara valutor, en ökning med 34 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 33,5 MSEK (11,5)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 51 % (29)
 • Periodens resultat uppgick till 23,9 MSEK (7,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,90 SEK (0,56)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 30,8 MSEK (9,6)

 
 DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 58 % till 172,9 MSEK (109,1)
       –  I jämförbara valutor, en ökning med 37 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 71,0 MSEK (18,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 41 % (17)
 • Periodens resultat uppgick till 48,5 MSEK (9,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,87 SEK (0,79)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 43,3 MSEK (9,9)

 
PROGNOS FJÄRDE KVARTALET 2022 – HELÅR 2022

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2022 bedöms bli mellan 65 och 70 MSEK (42,1), samt mellan 238 och 243 MSEK (151,2) för helåret.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 09:30 (CEST). Rapporten presenteras av Henrik Höjer, VD samt Markus Berg, CFO.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE: +46 850 558 366
  UK: +44 333 300 90 35
  US: +16 467 224 957
 • PIN kod för alla deltagare: 57 16 787#
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://ir.financialhearings.com/ctt-systems-q3-2022. Länken finns även på www.ctt.se