tredje kvartalet 2020

delåret januari – september 2020  

Prognos fjärde kvartalet 2020

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2020 bedöms bli mellan 35 och 45 MSEK (84,0).

 

PrESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 8:30 (CET).