Årsredovisningen 2016 för CTT Systems AB (publ.) finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida, www.ctt.se.