CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från Titan Airways, UK, till 2 st Boeing B737-300QC flygplan. Systemen, som eliminerar kondensation i flygplanen, skall installeras under 2012.

"Vi valde Zonal Dryer med målet att minska våra driftskostnader och förbättra komforten för våra kunder" säger Paul Woodman, teknisk chef på Titan Airways

”Vi är mycket glada över att få lägga till Titan Airways som en ny kund för vårt Zonal Drying system” kommenterar Peter Landquist, VP Sales & Marketing CTT Systems AB.

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de

operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),

• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

• Förbättrad isolerings prestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 sep 2012
kl 10:00 (CET)