CTT Systems AB har erhållit beställning på Zonal Drying™ System från Jet2.com i England för sina 13st Boeing B737-300 flygplan. Systemen skall installeras under 2010 och 2011.

Jet2.coms Chief Executive, Philip Meeson kommenterar: ”Vi på Jet2.com försöker minska vår miljöpåverkan av koldioxidutsläpp på alla sätt och installationen av CTTs Zonal Drying system, med sin unika teknologi, är en integrerad del i vår gröna strategi. Våra kunder blir mer och mer miljömedvetna och uppskattar alla steg vi tar för att minska vår bränsleförbrukning och därmed minska våra utsläpp i naturen. Vi är ett vänligt lågprisbolag som flyger våra passagerare till mer än 50 destinationer och det är viktigt att vi flyger våra flygplan på det mest effektiva sättet. Jag är belåten med att vi kan förlita oss på att CTT hjälper oss i denna strävan”

 “Med denna beställning blir Jet2.com en av våra största och viktigaste kunder av vårt Zonal Drying™ system” kommenterar Ulf Liljenberg, försäljnings och marknadschef på CTT Systems. ”Det faktum att Jet2.com, baserat på erfarenheterna av systemet i sina B757 och B737QC, nu beställer systemet för de resterande flygplanen i sin flotta är mycket tillfredsställande och ett bevis på systemets fördelar”, fortsätter Ulf Liljenberg.

 Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de

operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),

• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

 CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också nyligen blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.