CTT Systems AB har erhållit beställning på Zonal Drying™ System från Flydubai (UAE) för 31st Boeing B737-800 flygplan. Systemen skall installeras av Boeing på Flydubais nya flygplan som levereras under tiden 2011 till 2015.

Ghaith Al Ghaith, CEO på Flydubai, kommenterar: “Flydubai kommer genom installationerna av Zonal Drying™ Systemen få betydande besparingar av utsläpp och bränslekostnader för vår flygplansflotta. Koldioxid utsläppen minskar med ca 69 ton per flygplan och år och motsvarande siffror för NOx är 200kg, för kolväten 35kg och för kolmonoxid 480kg. När alla 31 flygplan är utrustade med systemet minskar utsläppen med ca 2,100 ton av Koldioxid per år – vilket motsvarar vad ca 660 bilar släpper ut per år. Detta är signifikanta besparingar och detta i kombination med Flydubais övriga ansträngningar att minska utsläppen säkerställer vi att vi opererar en av de mest miljövänliga flygplansflottorna i världen.

“Detta är en av de viktigaste Zonal Drying beställningar för oss, då det avser ett stort antal flygplan från ett nytt och expanderande flygbolag som har sin bas i det mycket dynamiska mellan-östern området”, kommenterar Ulf Liljenberg, försäljnings och marknadschef på CTT Systems. ”Med dagens snabbt ökande bränslepriser är vi glada att kunna bidra med sänkta kostnader till Flydubai och det faktum att Flydubai är ett effektivt lågkostnads bolag med höga passagerartal och många flygtimmar maximerar fördelarna med vårt Zonal Drying™ System,” fortsätter Ulf Liljenberg.

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de

operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),

• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

• Förbättrad isolerings prestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.