CTT Systems AB har erhållit ytterligare en beställning på ett Cair™ System från Comlux America i Indianapolis, USA. Systemet skall installeras våren 2012 på ett Boeing BBJ VIP flygplan.

”Vi är väldigt tillfredsställda med att återigen få möjligheten att arbeta med CTT i samband med vårt senaste projekt som är en BBJ VIP installation. Vi har sedan tidigare erfarenhet av CTTs Cair™ system i en nyligen avslutad A320 VIP installation och ett nyligen startat A319 VIP projekt och vi är övertygade om Cair™ systemets mervärde för Comlux VIP klientel”, säger David Edinger VD på Comlux America.

”Detta är vår tredje order från Comlux och vi är väldigt glada att vårt utmärkta samarbete fortsätter med detta nya projekt avseende en BBJ VIP”, kommenterar Peter Landquist, försäljnings och marknadschef på CTT Systems. ”Vårt Cair™ system fortsätter att vara eftertraktat på den allt starkare VIP flygplansmarknaden”, fortsätter Peter Landquist.

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre utmattande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabinbefuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.