Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB utgör valberedning inför årsstämman 2024:

Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc.
Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management
Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder
Tomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulscom Förvaltning AB

Valberedningen har i enlighet med svensk bolagsstyrningskod och vad som antagits av årsstämman 2016 tillsatts av representanter för de fyra största direktregistrerade aktieägarna per den 31 augusti 2023.

CTT Systems AB:s årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2024.

Aktieägare kan lägga fram förslag till valberedningen, fram till den 15 februari 2024, via e-post till valberedningens ordförande på tomas.torlof@ctt.se