Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB utgör valberedning inför årsstämman 2023:

Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc.
Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management
Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder
Tomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulscom Förvaltning AB
 
Valberedningen har i enlighet med svensk bolagsstyrningskod och vad som antagits av årsstämman 2016 tillsatts av representanter för de fyra största direktregistrerade aktieägarna per den 31 augusti 2022.
 
CTT Systems AB:s årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2023.
 
Aktieägare kan lägga fram förslag till valberedningen, fram till den 15 februari 2023, via e-post till valberedningens ordförande: Tomas Torlöf (tomas@trulscom.se).