Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB utgör valberedning inför årsstämman 2022:
 
Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc.
Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder
Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
Tomas Torlöf, utsedd av Trulscom Förvaltning AB (ordförande)
 
Aktieägare kan lägga fram förslag till valberedningen, fram till den 15 februari 2022, via e-post till valberedningens ordförande: Tomas Torlöf (tomas@trulscom.se).