En valberedning inför årsstämman 2017 har utsetts i enlighet med de principer och turordningsregler som beslutades av årsstämman den 12 maj 2016.

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder), Nicolas Pinel (B/E Aerospace Inc.), Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB).

Valberedningen har utsett Ricard Wennerklint till sin ordförande.

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 31 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman 2017 lägga fram förslag i nedanstående frågor för beslut:
 förslag till stämmoordförande,
 förslag till styrelse,
 förslag till styrelseordförande,
 förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 förslag till revisorer,
 förslag till arvode för bolagets revisorer och
 i den mån så anses, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 februari 2017, till valberedningens ordförande (Ricard Wennerklint (ricard.wennerklint@if.se)).

OM CTT SYSTEMS
CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem – Zonal Drying™ – är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:
Tomas Torlöf, styrelseordförande, CTT Systems AB +46705943819 tomas@trulscom.se