CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från My Travel Airways i England. Beställningen avser tre system att installeras i tre olika flygplanstyper (A320, A321, A330-200). Installationerna kommer att ske under 2007.

”Vi har stor fokus på bränslebesparande åtgärder i vår drift och därmed de sänkta kostnaderna och de positiva miljöeffekterna detta medför. En av huvudorsakerna till att vi valde CTT Zonal Drying™ systemet är att det eliminerar ackumulerat kondenserat vatten vilket sänker flygplanets vikt och därmed sänker bränsleförbrukningen”, säger My Travel Aircraft Engineerings Managing Director Lucas Mollan.

“Ytterligare en viktig order för oss; en ny kund i My Travel som är ett stort charterbolag och vi ser här möjligheten att sälja fler system efter My Travels utvärdering. My Travel flyger idag med 12 A320, 8 A321 och 7 A330 flygplan” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.