CTT Systems AB har erhållit sin största retrofit beställning hittills på Zonal Drying™ System till 42 flygplan från ett ledande flygbolag som inte kan namnges ännu. Beställningen gäller för system till både s.k narrow body och wide body flygplan. Systemen kommer att levereras under 2008/2009.

”Detta är en otroligt viktig beställning för oss inte bara för att det är den största enskilda retrofit beställningen för CTT, utan också att det är till ett ledande flygbolag” säger Ulf Liljenberg, försäljningschef för CTT Systems.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787.

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.