CTTs nyemission om cirka 42 MSEK tecknades till drygt 92 procent med stöd av företrädesrätt. Nyemissionen övertecknades 1,6 gånger vilket innebär att det fanns intresse för aktier motsvarande ytterligare knappt 30 MSEK.

Bolagets VD Torbjörn Johansson säger i en kommentar:

”Det är mycket glädjande att intresset för bolaget och vår emission har varit så stort, även i det här turbulenta börsklimatet. Vi ser detta som en kvittens på den tilltro till vår potential som finns hos våra aktieägare.”

Tilldelning av icke tecknade aktier kommer på grund av det stora intresset endast ske till dem som tecknat sig i emissionen och dessutom anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Besked om tilldelning beräknas komma genom en avräkningsnota mellan jul och nyår. Emissionsgarantin kommer således ej att utnyttjas.

Ett stort intresse har funnits bland personalen inom CTT för deltagande i bolagets teckningsoptionsprogram. Av enligt årsstämman 2007-11-15 beslutade maximala 150 000 st teckningsoptioner har 104 200 st förvärvats av anställda och ledande befattningshavare i bolaget.