CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, meddelar att styrelsen i CTT utsett Henrik Höjer till ny VD att efterträda Torbjörn Johansson när han går i pension den 1 april 2022. Henrik Höjer är idag affärsområdeschef för RUAG Simulation & Training.

Henrik Höjer är 55 år och affärsområdeschef för schweiziska RUAG Simulation & Training, en befattning han innehaft sedan 2017, med totalt 500 anställda i Schweiz, Frankrike, Tyskland och Förenade Arab Emiraten. Han har dessförinnan mer än 20 års erfarenhet från olika chefsbefattningar på Saab, inom Saabs flygdivision (nuvarande Aeronautics) och som VD för Saab Training Systems AB. Henrik har en M.Sc. i Industriell Ekonomi.

“Styrelsen välkomnar Henrik Höjer som nästa VD i CTT Systems. Henrik är en uppskattad ledare med lång erfarenhet från flygrelaterade verksamheter i en internationell miljö. Henrik har rätt bakgrund och personlighet att leda CTT och fortsätta genomförandet av vår långsiktiga strategi”, säger Tomas Torlöf, styrelseordförande i CTT.

“Jag ser fram emot att börja på CTT, som är ledande i en framväxande nisch med hållbara förtecken. CTT har en stark marknadsposition med en tydlig strategi. Det blir givande att få engagera mig i organisationen och tillsammans utveckla CTT ytterligare samt driva marknaden.”, säger Henrik Höjer.

Anna Höjer är styrelseledamot i CTT och gift med Henrik Höjer. Anna Höjer har inte i deltagit i processen eller beslutet att rekrytera Henrik Höjer. Anna Höjer kommer avgå ur styrelsen i CTT i samband med att Henrik Höjer tillträder som VD den 1 april 2022.