Styrelsen i CTT Systems AB drar tillbaka förslaget att dela ut dotterbolaget Catron Elektronik AB till aktieägarna. Detta sedan FMV meddelat att man avser terminera utvecklingskontraktet avseende kommunikationssystemet för klargörning av flygplan.

Den extra bolagsstämman den 6:e mars 2014 ställs in.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2014
kl 17:40 (CET).