CTT Systems AB (publ) ("CTT") meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i CTT per den 31 oktober 2014 uppgår till 12 529 443 aktier och röster.

I oktober 2014 har antalet aktier och röster i CTT ökat med 1 138 005 nya aktier, och lika många röster, i samband med att den riktade nyemissionen till B/E Aerospace Inc. ("B/E") och som beslutades av styrelsen den 11 september 2014 med extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 8 oktober 2014 slutligt registrerats hos Bolagsverket.

Aktiekapitalet i CTT uppgår per den 31 oktober till 12 529 443 kronor, fördelat på 12 529 443 aktier. Det totala antalet röster i CTT uppgår per den 31 oktober 2014 till 12 529 443.

OM CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör och tillverkare av produkter till flygindustrin för aktiv kontroll av luftfuktigheten; i kabinen – för att höja luftfuktigheten – och i flygplanskroppen – för att förhindra kondensation.

CTTs produkter finns i alla Boeing 787 Dreamliner som lämnar fabriken; dels som standardutrustning för att förhindra kondensation (Zonal Drying™); dels på nästan alla 787 i cockpit; och på samtliga 787 som är utrustade med så kallad crew rest. Till såväl Airbus A380 som A350XWB finns CTTs Crew Rest befuktare som option och för tillval till Cockpit på A350XWB.

Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

Zonal Drying förhindrar kondensation i flygplanskroppen. Redan efter 3-6 månaders kan en retrofit-installation på en B737/A320 reducera flygplanets vikt med 150-200 kg (eller ungefär 2/3 av den totala överskottsvikten i flygplanskroppen). Därefter fortsätter viktminskningen gradvis genom att återstående mängd ackumulerat vatten torkar ut.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2014
klockan 08:30 (CET).