• Nettoomsättningen för delåret uppgick till 15,3 Mkr (8,5 Mkr)
• Resultat efter skatt för delåret, -11,0 Mkr (-10,5 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet 1,0 Mkr (-12,2Mkr)
• Resultatet per aktie för delåret uppgick till -1,29 kr (-1,65 kr)

• Nettoomsättningen för rapportperioden (3 månader) uppgick till 7,1 Mkr (2,0 Mkr)
• Rapportperiodens resultat efter skatt -3,5 Mkr (-3,6 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -7,4 Mkr (-7,9 Mkr).

• CTT får beställning på Zonal Drying™ till två Sunexpress B737-800
• Jet Aviation beställer CAIR™ system till ett A320 VIP flygplan
• Monarch Airlines beställer Zonal Drying™ till hela flygplansflottan om 27 flygplan

RAPPORTPERIODENS (JANUARI – MARS) VÄSENTLIGA HÄNDELSER I januari fick CTT Systems en beställning på Zonal Drying™ System från ytterligare en ny kund, Sunexpress i Turkiet. Beställningen avser två B737-800 flygplan. Installationen kommer att ske under verksamhetsåret 2005/2006. I januari erhöll CTT Systems en beställning av ett Cair™ System från Jet Aviation AG, Schweiz. Systemet skall installeras under våren/sommaren 2006 i ett A320 VIP flygplan. I februari erhöll CTT Systems sin hittills största enskilda flygbolagsorder för Zonal Drying™ Systemet. En beställning, värderad enligt listpris till ca: 16 MSEK, på Zonal Drying™ System från Monarch Airlines i England. Beställningen avser hela Monarch Airlines flygplansflotta om 27 flygplan (6st A320, 7st A321, 7st B757, 4st A300, 2st A330 och 1 B767). Installationerna kommer att utföras av Monarch Airlines Engineering under år 2006 och 2007. Utöver detta som har offentliggjorts med pressmedelanden har CTT fått order på ett B757 Zonal Drying™ system till Thomas Cook och en beställning på ytterligare 5 befuktare till Airbus A380 flygplan. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I början av maj orsakade en Zonal Dryer under drift i ett flygplan övertemperatur i en luftslang ut från apparaten. Zonal Dryern är av en äldre typ som används i MD11, B747 och B767 flygplan. CTT arbetar med att ta fram en lösning på problemet och i väntan på att denna lösning kan införas rekommenderar CTT dessa operatörer att ha Zonal Drying systemen avstängda. CTT bedömer att även Zonal Dryern i CRJ flygplanen kan orsaka en övertemperatur och rekommenderar därför även dessa operatörer att stänga av Zonal Drying™ systemen tills vidare. Lufthansa Technik, som är certifieringsansvariga för de flesta av CTTs system, och de berörda luftfartsmyndigheterna delar CTT uppfattning och har uppmanat berörda flygbolag att följa CTTs rekommendation. CTT räknar med att den nödvändiga modifieringen av apparaterna kommer att bli förhållandevis begränsad och därav kommer de ekonomiska konsekvenserna för CTT att bli marginella. Det bör påpekas att detta problem ej berör de Zonal Drying™ system som är av en senare modell och installerade i flygplanstyperna B737, B757 och A320/321.