CTTs prospekt finns nu tillgängligt på hemsidan

Prospekt och anmälningssedlar inför bolagets nyemission finns nu tillgängligt på hemsidan för nedladdning.

Villkoren i sammandrag är:
• 5 gamla aktier ger rätt att teckna en ny aktie á 23 kronor.
• Teckningstid: 3 - 14 december 2007
• Handel med teckningsrätter: 3 -11 december 2007
• Avstämningsdag: 28 november 2007.

Ytterligare information finns tillgängligt i prospektet.