CTT SYSTEMS AB (“CTT”), marknads- och teknikledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed valberedningen fram till årsstämman 2015.

Enligt de principer som beslöts av årsstämman 2014 har följande representanter för de tre största aktieägarna i CTT ombetts och accepterat att ingå i valberedningen inför årsstämman 2015:

Tomas Torlöf, Trulscom Förvaltning AB

Nicolas Pinel, B/E Aerospace

Johan Strömberg, Land & Berg AB, Albus KB, Strömbron Aktiebolag och privat

Information om valberedningens arbete och hur man kan kontakta valberedningen finns att finna på bolagets hemsida.

Valberedningens uppgifter omfattar förslag till bolagsstämman avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2015 samt på bolagets hemsida.

OM CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör och tillverkare av produkter till flygindustrin för aktiv kontroll av luftfuktigheten; i kabinen – för att höja luftfuktigheten – och i flygplanskroppen – för att förhindra kondensation.

CTTs produkter finns i alla Boeing 787 Dreamliner som lämnar fabriken; dels som standardutrustning för att förhindra kondensation (Zonal Drying™); dels på nästan alla 787 i cockpit; och på samtliga 787 som är utrustade med så kallad crew rest. Till såväl Airbus A380 som A350XWB finns CTTs Crew Rest befuktare som option och för tillval till Cockpit på A350XWB.

Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

Zonal Drying förhindrar kondensation i flygplanskroppen. Redan efter 3-6 månaders kan en retrofit-installation på en B737/A320 reducera flygplanets vikt med 150-200 kg (eller ungefär 2/3 av den totala överskottsvikten i flygplanskroppen). Därefter fortsätter viktminskningen gradvis genom att återstående mängd ackumulerat vatten torkar ut.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2014 klockan 08:30 (CET).