CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av AZUR Aviation i Turkiet  för 5  Boeing 757-200 och 3 767-300 flygplan. Systemen installeras själva av AZUR Aviation. Gällande listpris för de 8 ZD systemen uppgår till knappt 7 MSEK. Leverans beräknas starta under slutet av 2016 för att slutföras under 2017. Ordern kommer intäktsföras under 2016-2017.

Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems kommenterar: ”Vi är glada för denna order från AZUR Aviation som är en ny kund till CTT och som värdesätter fördelarna med att installera Zonal Drying™ anti-kondensationssystemet och bemästra grundorsaken till de kondensations relaterade problem som orsakar onödiga underhålls kostnader och badwill för dem. Härigenom ökar inte planets vikt orsakat av kondensation (vilket ökar bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen) och planet får inte fuktproblem, som exempelvis elfel, som har negativ inverkan rörelsekostnaderna redan efter ett par månaders drift.”

Zonal Drying™ anti-kondensaton system har följande fördelar:

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem – Zonal Drying™ – är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                        

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ezkgx.beeweb-red.io                              

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2016 kl 10:10 (CET).