CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Fokker Techniek BV lagt en order på ett kabinbefuktningssystem till en ACJ319neo VIP flygplan. Fokker kommer installera systemet som höjer luftfuktigheten i hela flygplanskabinen. Projektet kommer intäktsföras under 2018 och 2019. Ordervärdet baserat på listpris uppgår till 3 MSEK. CTT har med den här ordern vunnit 91 beställningar till VIP-flygplan.

”Vi är tacksamma för att Fokker väljer oss till ännu ett A319 VIP projekt,” kommenterar Peter Landquist marknadschef på CTT Systems. ”Det blir vår första ACJ319neo.”

”Det här är vårt tredje ACJ319 projekt som inkluderar CTTs befuktningssystem,” säger Maurice Burghouwt, Account Manager Procurement of Fokker Techniek BV. ”Vi är säkra på systemets prestanda och tillförlitlighet och har tilltro till att det bidrar till att förbättra välbefinnandet i linje med vad vår kund efterfrågar.”

CTT Systems luftfuktare upprätthåller den relativa luftfuktigheten på en för människan komfortabel nivå runt 20 procent. En högre luftfuktighet på långdistansflygningar reducerar problem med torr luft (torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar) och förbättrar välmående och sömn. Luftfuktarna bygger på så kallad evaporativ befuktning som effektivt hindrar spridning av bakterier. VIP-Systemet inkluderar aktivt skydd mot kondensationsproblem.

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det är standardutrustning på alla Boeing 787 och tillval till Airbus A350XWB och till Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. 

Besök även: www.ctt.se  

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB
Mobil: 070-665 24 46, e-post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io          

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2018 kl. 13:20 (CET).