CTT Systems AB har tillsammans med en industriell partner tecknat ett avtal med en av världens ledande flygplanstillverkare att utveckla Cair™ systemet för befuktning av förstaklasskabinen i en typ av långdistansflygplan. Enligt uppgift har ett av världens största flygbolag som option beställt befuktning av förstaklasskabinen till denna flygplanstyp. Cair™ systemet kommer att innehålla en befuktare och ett Zonal Drying™ system. CTTs industriella partner kommer att vara systemansvarig och utveckla kontrollsystemet. Systemen kommer att installeras av flygplanstillverkaren i samband med slutmonteringen av flygplanen. De första systemen kommer att levereras till flygplanstillverkaren i början av år 2007 och leveranserna till det aktuella flygbolagets flygplan beräknas fortgå under cirka två år. Avtalets ordervärde för CTT är, exklusive eftermarknad, cirka 10 Mkr.

”Denna beställning innebär ett genombrott för CTTs Cair™ system på den viktiga passagerarflygplansmarknaden. Flygbolaget som enligt uppgift har beställt systemet är ett av världens mest välrenommerade flygbolag och har en mycket stor långdistansflotta”. säger Torbjörn Johansson, VD för CTT Systems. ”Idag är det fokus på att göra långa flygresor mer komfortabla för passagerarna och vid befuktning av den extremt torra luften i flygplanskabinen får man en betydligt bättre luftkomfort. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, allmän uttorkning, men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre tröttande än tidigare.” fortsätter Torbjörn Johansson. ”När nu ett stort flygbolag inför denna produkt tror jag att många andra flygbolag kommer att följa efter, precis som tidigare skedde med Video och s.k. flat-beds” avslutar Torbjörn Johansson. Cair™ systemet befuktar flygplanskabinen till en relativ luftfuktighet av 25%. Detta skapar en behaglig luftmiljö för passagerare och besättning. Samtidigt förhindrar systemet uppkomst av kondensation mellan kabinen och flygplanets ytterskal.