Upphandlingen vanns av Catron Elektronik AB och ordern omfattar utveckling samt leverans av prototypsystem. Ordern innehåller dessutom optioner på serieleveranser.

Beställningen från försvarets materialverk avser utveckling av ett nytt kommunikationssystem för klargörande av flygplan till det svenska flygvapnet. Leverans av prototypsystemen skall vara slutförda under hösten 2013 och utvecklingen för slutligt serieleveransutförande beräknas vara klar i början på 2014. Beställningen innehåller också två olika optioner om att därefter leverera seriesystem.

”Det känns väldigt stimulerande att vi nu får tillfälle att utveckla denna produkt till försvaret. Denna beställning kommer att bredda Catron’s produktutbud och öppna för nya affärsmöjligheter, säger Catron’s VD Jörgen Bruhn”

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2013 kl 08:30 (CET).