I oktober 2010 tecknade Saab AB kontrakt med en kund om försäljning av ett antal Saab 2000 med övervakningsutrustning. Som följd av detta har Saab upphandlat ett nytt Audio Integrated System.
Upphandlingen vanns av Catron Elektronik AB. Ordern omfattar utveckling och produktion för att möta slutkundens krav.

  ”Det känns väldigt stimulerande att vi nu får tillfälle att vidareutveckla tidigare såld utrustning till Saab och befästa vår roll som samarbetspartner till Saab när det gäller behov för denna typ av utrustning säger Catrons VD Jörgen Bruhn”

 ”Jag är mycket stolt över att vårt nya dotterbolag visar på fortsatta framgångar på sin nischade marknad kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson.”