Ordern kommer att levereras under hösten 2011 och befäster Catron´s roll som tillverkare av denna typ av utrustning till Saab.