Boeing har meddelat CTT att Zonal Drying™ systemet, som från början var bestämt att installeras som standard i varje B787 flygplan, nu istället kommer att erbjudas kunderna som standard option. Boeing har motiverat detta beslut med att man för att nå specificerad vikt på flygplanet måste utnyttja alla möjligheter att minska leveransvikten på flygplanet.

Det potentiella värdet av det ursprungliga avtalet (inklusive befuktare och eftermarknad) bedömdes överstiga 1,9 miljarder svenska kronor. Med dagens beslut bedömer CTT att avtalets värde fortfarande överstiger 1 miljard svenska kronor över den förväntade fulla livslängden för flygplanstypen B787 (uppskattat till ungefär 20 års produktion med start 2008 och en livslängd på cirka 20 år för varje flygplan).

– ”Det är mycket tråkigt att Boeing har tagit detta beslut, men avtalet är även efter denna ändring fortfarande CTTs i särklass största framgång, och kommer att substantiellt öka CTTs omsättning från år 2008 och framåt.” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson Boeings beslut.

Boeings 787 ”Dreamliner”, med första leveranser planerade under 2008, är Boeings hittills mest framgångsrika flygplanslanseringsprogram med beställningar uppgående till 455 stycken flygplan från 33 olika flygbolag.