I enlighet med beslutet vid årsstämman 2017 har styrelsens ordförande Tomas Torlöf sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i CTT Systems AB.

Valberedningen består av Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder), Nicolas Pinel (Rockwell Collins Inc.), Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB).

Valberedningens ledamöter har utsetts av ägare som tillsammans per den 30 september 2017 har cirka 34 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har till sin ordförande utsett Tomas Torlöf.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman 2018 lägga fram förslag i nedanstående frågor för beslut:

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 februari 2018, till valberedningens ordförande (Tomas Torlöf (tomas@trulscom.se)).

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida.

OM CTT SYSTEMS  

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan för att hålla kondensationen i schack och för att hålla luftfuktigheten ombord på en mänsklig nivå. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det är standardutrustning på alla Boeing 787 och tillval till Airbus A350XWB och till Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. För mer information: www.ctt.se 

För ytterligare information:

Tomas Torlöf, styrelseordförande, CTT Systems AB +46705943819 tomas@trulscom.se