På CTT Systems ordinarie årsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner,
Lars Solin och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant. Lars Lindgren valdes in som ny ordinarie styrelseledamot efter Tomas Torlöf som på egen begäran lämnat styrelsen.

Lars Lindgren är VD SAS International, Affärsansvarig för SAS Interkontinentala flygverksamhet och i tillägg SAS-gruppens försäljning och representation globalt utanför Norden. Lars är styrelseledamot i SAS Cargo AB, Skyways AB och Air Baltic Corporation.

Som revisorer valdes auktoriserade revisor Anders Meyer och godkända revisor Nicklas Malm från Lindebergs Grant Thornton.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 500 000 aktier.

Samtliga beslut överensstämmer med styrelsens förslag enligt tidigare meddelande.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande.