TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 73,7 MSEK (65,3)
        –  I jämförbara valutor, en ökning med 10 %
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,5 MSEK (33,5)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) minskade till 41 % (51)
 • Vinstmarginalen uppgick till 43 % (46)
 • Periodens resultat uppgick till 25,3 MSEK (23,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,02 SEK (1,90)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,1 MSEK (30,8)

DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 32 % till 227,7 MSEK (172,9)
         –  I jämförbara valutor, en ökning med 23 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 86,9 MSEK (71,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 38 % (41)
 • Vinstmarginalen uppgick till 38 % (35)
 • Periodens resultat ökade till 68,0 MSEK (48,5)
 • Resultat per aktie ökade till 5,43 SEK (3,87)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 86,4 MSEK (43,3)

PROGNOS FJÄRDE KVARTALET 2023

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2023 bedöms bli mellan 80 och 85 MSEK (67,8).
PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN