TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 40,2 MSEK (38,3)
    –  I jämförbara valutor, en ökning med 10 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 11,5 MSEK (6,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 29 % (17)
 • Periodens resultat uppgick till 7,0 MSEK (5,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 SEK (0,40)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 9,6 MSEK (-4,7)

DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 34 % till 109,1 MSEK (165,9)
    –  I jämförbara valutor, en minskning med 27 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 18,8 MSEK (39,0)
    –  Inkluderat jämförelsestörande poster om totalt +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) minskade till 17 % (23)
    –  Justerad för jämförelsestörande poster, en minskning till 13 % (23)
 • Periodens resultat uppgick till 9,9 MSEK (29,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,79 SEK (2,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 9,9 MSEK (-9,7)
    –  Inkluderat jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)

PROGNOS FJÄRDE KVARTALET 2021 – HELÅR 2021

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2021 bedöms bli mellan 40 och 45 MSEK (34,9), samt bedöms till mellan 149 – 154 MSEK (200,8) för helåret.


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8 505 583 74
  UK +44 333 300 92 63
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q3-2021
 • Länken finns även på www.ctt.se