FJÄRDE KVARTALET 2016

JANUARI – DECEMBER 2016

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2017

Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet 2017 bedöms bli mellan 65 och 70 MSEK (63,1).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 8:30 (CET).