Fjärde kvartalet 2015

Januari – december 2015

Prognos första kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet 2016 bedöms bli mellan 55 och 60 MSEK (52,1).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 klockan 8:30 (CET).