TREDJE kvartalet 2019 

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 09:30 (CET) idag, den 25 oktober 2019. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46850558359
UK +443333009034

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken:
https://financialhearings.com/event/11675. Länken finns även på www.ctt.se 

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 8:30 (CET).