TREDJE KVARTALET 2018

DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2018

PROGNOS FJÄRDE KVARTALET 2018

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2018 bedöms bli mellan 90 och 95 MSEK (63,9).

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 09.00 (CET) idag, den 31 oktober 2018. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 presenteras av Torbjörn Johansson, VD. 

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46 8 519 993 64
UK +44 203 008 98 09
US +18 557 532 236

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11610. Länken finns även på www.ctt.se

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 8:30 (CET).