TREDJE kvartalet 2016

DELÅRET januari – september 2016

Prognos FJÄRDE kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2016 bedöms bli mellan 55 och 60 MSEK (50,4).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016 klockan 8:30 (CET).